Процент от банката

Много проста и надеждна стратегия. Тя се състои в това, че вие определяте сумата за залози и залагате всеки път определеният процент, който е наличен от тази сума. Например, ако сте заделили 100 лв. за залози и решите да залагате по 20% на всеки залог, след първата загуба ще имате налични 80 лв. Следващият ви залог ще бъде в размер на 16 лв. и т. н. т. Преимуществото на този метод е, че никога няма да загубите всичките си средства.

Може да модифицирате този метод, като разпределите средствата за различните видове залози, например: 5% от банката за комбинирани залози, 15% за единични залози и т. н. т. Препоръчва се само общият процент за залози да не надвишава 25% от банката, в противен случай ако попаднете в лоша серия е възможно средствата ви да останат под минималният лимит за залог определен от букмейкърът. За да не се получи така може да разбиета вашата банка на различни диапазони и за всеки диапазон да зададете отделен процент. Например:

Palmsbet
размер на банката   процент /%/
0 - 100 лв. 10%
101 - 200 лв. 15%
201 - 500 лв. 20%
500 - 1000 лв. 25%
и т. н. т.   

В такъв случай, ако от банката ви са останали 240 лв., общата сума за залог от горния пример ще съставлява 48 лв.


Европа

Америка

Азия

Африка

Други

Европейски първенства

Световни първенства