Речник на покер термините A - M

Някои от най-важните покер понятия.

Poker

A-M | N-Z

Action / Действие, ред - 1.) Възможност да играете. Ако играч не разбере, че е негов ред, дилърът казва "Ваш ред е".
2.) Бетове и рейзове. "Ако дойде трета купа и има много действие, трябва да вземете в предвид, че някой може да е ударил флъш".

Advertise / Адвътайз – Играч, който претендира, че е слаб, за да получи възможност за действие на масата.

Ante / Анте – Малка част от бета, взета от всеки играч, за да се увеличи потът в началото на ръката. Повечето Холдем игри нямат анте, те използват „блайндове” за първото вкарване на пари в пота.

winbet

All-In / Ол-ин – Да бетнете или колнете с всичките си чипове. При кеш игрите, никой не може да донесе още пари на масата, докато е в ръка. Ако другите заложат повече чипове от неговия „ол-ин”, се образува страничен пот, в който той няма интерес. Но той участва в играта за другия пот – доколкото чипове е заложил. Например: „Бедния Боб. Имаше каре срещу фул хаус, но беше ол-ин на втория залог.”

Backdoor / Бекдор, дроу за който ви трябват две карти – Да хванете на търна и на ривъра картите, които ви трябват, за да завършите ръката си. Например: държите A пика - 7 пика. флопът идва A каро - 6 спатия - 4 пика. Бетвате и получавате кол. Търнът е T пика, всички чекват, ръвърът идва J пика. Направили сте „бекдор” нът флъш. Вижте също и "runner".

Bankroll / Банкрол (Бенкрол) – Общата сума пари, които играч има за игралната сесия.

Bad Beat / Бед бийт – 1.) Да имате ръка, която има много малък шанс и тя да победи доста по-силна ръка. Обикновено се използва за да се изтъкне, че спечелилият пота изобщо не е имал работа в тази ръка и само благодарение на невероятен късмет е успял да хване точно тази карта от тестето, която ще му спечели пота. Няма да даваме примери; ще чуете доста такива истории в покер кариерата си.
2.) Първоначалния залог направен от втория играч от ляво на дилъра. Големият блайнд се смята за залог наживо.

Bet / Бет – Парите заложени в първия кръг от играта.

Blank / Бланк, празна карта – Карта на борда, която най-вероятно не променя нищо в ръката. Ако флопът е A пика - J каро - T каро и търнът дойде 2 купа , той ще се счита за празна карта. От друга страна, 2 пика няма да е празна карта (защото завършва евентуален флъш дроу).

Blind / Блайнд ( Блинд ) – Автоматично сложен в пота залог (или част от залог), който се взима от един или повече играчи преди да се раздадат картите. Обикновено се слагат блайндове от играчите непосредствено от ляво на бутона. Вижте и live blind.

Board / Борд – Всички общи карти в холдем покера – флопа, търна и ривъра заедно. Например: „Нямаше нито една купа на борда”.

Bottom Pair / Най-ниския чифт - Чифт с най-ниската карта от флопа. Ако имате A пика - 6 пика и флопът дойде K каро - T купа - 6 спатия, вие държите най-ниския чифт (bottom pair).

Burn / Изгаряне ( на карта ) – Да махнете най-горната карта от тестете с лицето надолу. Това се прави между всеки рунд от залози, преди да се обърне следващата обща карта(и). Това е защитна мярка, за да не може никой играч да познае или зърне следващата карта, която ще дойде на борда.

Button / Бутон, символичният дилър – Бяло пластмасово кръгче което, показва кой е (символичният) дилър. Използва се и за да се посочи играчът, който е на бутона. Пример: „Бутонът рейзна”.

Buy / Купувам - 1.) Като в "buy the pot" (купувам пота). Да блъфирате, с надеждата да „купите” пота и никой да не колне.
2.) Като в "buy the button" (купувам бутона) Да бетнете или рейзнете, с надеждата играчите между вас и бутона да фолднат и благодарение на това да играете последен през оставащите рундове от залози.

Call / Кол – Да сложите в пота сума, равна на последния бет или рейз. Терминът „видя” (като в „Ще видя този бет”) се смята за разговорен.

Calling Station / Колинг Стейшън – Отнася се за слаб-пасивен играч, който колва много, но не рейзва/фолдва често. Това е типът играчи, които искате да имате във вашата игра.

Cap / Кап – Означава ограничение на броя рейзове в даден рунд на залагане. Обикновено това е третия или четвъртия рейз. Чували сме дилърите в Калифорния да казват „Капитола” или „Капучино”.

Case / Последна карта – Това е последната карта от даден ранг в тестето. Пример: "Флопът дойде J-8-3; в скритите си карти имах чифт валета, а той чифт осмици; на ривъра падна последната осмицата, за да бие моя фулхаус."

Center Pot /Централен Пот – Това е първият създаден пот в ръката, за разлика от един или повече странични пота, създадени ако един или повече играчи са ол-ин. Също наричан и “main pot” (главен пот).

Check / Чек - 1) Да не бетнете, с възможност да платите или рейзнете по късно в същия рунд на залагане. Еквивалентно на това да заложите нула долара. (2) Друга дума за чип, като в покер чип.

Check Raise / Чек Рейз – Да чекнете и след това да рейзнете. ако някой играч бетне след вас. Често ще чуете хората да казват, че това не е честно или етично. Повечето казина разрешават чек-рейзването, защото това е важна покер тактика. Много често се използва в игрите с нисък лимит, защото там често имате нужда от повече сила, за да намалите броя на опонентите си, когато имате най-добрата ръка.

Cold Call / Колд Кол – Да платите повече от един бет в даден рунд на залагане. Например, нека предположим, че първият играч след големия блайнд рейзва. Сега всеки играч, който трябва да играе след него, трябва да колд колне два бета. Това е различно от колването на еденичен бет и последващ рейз.

Come Hand / Идваща Ръка – Дроу ръка (най-вероятно терминът е заимстван от крапс).

Community Cards / Общи карти – Това са картите, който са поставени в средата на масата с лицето нагоре и се използват от всички играчи в игри като Холдем и Омаха. Други изрази за тези карти са board cards (карти от масата) или "the board (борда)".

Complete Hand / Завършена ръка – Ръка, която е съставена от пет карти – стрейт, флъш, фулхаус или стрейт флъш.

Connectors / Конектори – Начална ръка в холдема от две поредни по сила карти. Примери: KQ от една боя, 76.

Counterfeit / Безполезна ръка – Когато ръката ви се дублира с картите от борда и губи стойност. Например: вие 87 държите и флопът идва 9-T-J -правите стрейт. След това на търна идва 8. Това прави ръката ви почти безполезна.

Crack / Краквам – Да победите ръка – обикновено силна ръка. Ще чувате това най-често за покет асата: „За трети път тази вечер ми кракнаха покет асата”.

Cripple / Осакатявам – В смисъл „да осакатите тестето”. Означава да държите повечето или всички карти, които някой иска да има на масата. Ако имате покет попове и други два попа дойдат на флопа, се казва, че сте осакатили тестето.

Dealer / Дилър – Играчът, който в дадена покер игра всъщност (или теоретично) раздава картите. Когато има професионален дилър (в казино или покер зала) или автоматичен дилър (онлайн), играчът, който се води дилър, трябва да бъде разпознат, защото блайндовете и действията започват от играча вляво от дилъра. Това се прави посредством дилър бутон, който се върти на масата по посока на часовниковата стрелка, премествайки се към следващия играч след приключване на ръката.

Dog / Дог – Съкращение от underdog - ъндърдог.

Dominated Hand / Доминирана ръка – Ръка, която почти винаги ще губи от по-добрите ръце, които играят хората. Например К3 е „доминирана” от KQ. С изключение на странни флопове като 3-3-X, K-3-X, тя почти винаги ще губи от KQ.

X / Дроу – Да играете за ръка, която все още не е много добра, но може да стане, ако се паднат подходящите карти. Например: „Все още не е добре – на дроу съм”. Също така терминът е използван и като съществително: „Аз трябва да ти платя, защото имам добър дроу”.

Xing Dead / Дроуинг дед, мъртва ръка – Опитвате се да направите ръка, но дори и да я направите, тя няма да спечели пота. Например, ако се опитвате да направите флъш, но опонента ви вече е направил фулхаус, тогава вие сте „с мъртва ръка/дроуинг дед”. Разбира се, лошо е да сте в подобна ситуация. Ръка, която ще загуби дори и да дойде желаната от вас карта.

Equity /Стойност – Вашата „полагаща” ви се част от пота. Ако в пота има $80 и вие имате 50% шанс да го спечелите, стойността на ръката ви е $40. До някъде този термин е нереален, защото вие ще спечелите или $80 или $0, но може да ви послужи за информация колко „очаквате” да спечелите.

Expectation / Очакване - (1) Средната сума, която очаквате да получите, при дадено отиграване. Нека приемем, че сте сложили $10 в пота при $50 там, на ръка, която ще направите в 25% от случаите и тази ръка ще спечели пота на шоудаун. Три от четири пъти вие няма да направите своя дроу и ще загубите по $10. Четвъртия път ще направите ръката си и ще спечелите $50. Вашето общо очакване средно за подобна ръка е 50-30 = 20$, или средно по $5 на ръка. Или казано с други думи, плащането на тези $10 е с положително очакване от $5. (2) Сумата, която очаквате да спечелите на покер масата за точно определен период от време. Да приемем, че за 100 часа игра вие сте спечелили $527. Тогава, вашето очакване е $5,27/час. Разбира се, вие няма да печелите точно тази сума всеки час (а някои часове ще бъдете на загуба), но това е един начин за пресмятане на очакваната печалба.

Extra Blind / Допълнителен блайнд – блайнд, поставян от играч, който сега е седнал в играта, връща се към играта или сменя мястото си на масата. Вижте също "blind (блайнд)" и "post (слагам)".

Family Pot / Семеен пот – Пот, в който всички (или почти всички) играчи са колнали префлоп.

Fast / Бързо, бърза игра – Да играете ръката агресивно, бетвайки и рейзвайки колкото е възможно повече. Например: „Когато ударите сет, но на борда е възможен флъш дроу, трябва да играете бързо”.

Favorite / Фаворит – Покер ръка, която е статистически фаворит да спечели.

Flop / Флоп – Първите три общи карти показани заедно, с лицето нагоре.

Fold / Фолд, пас – В покера - да се откажете от възможността да спечелите даден пот. Да хвърлите ръката си, вместо да колнете или рейзнете.

Foul / Фал, грешка – Ръка, която не може да бъде играна по една или друга причина. Играчът със сгрешената ръка не може да има претенции към пота. Например: „След флопа той се оказа с три карти и дилърът обяви ръката му като фал”.

Free Card / Безплатна карта – Търн или ривър карта, за която не трябва да колвате залог на играч преди вас (например, заради вашата репутация пред другите играчи). Нека приемем, че вие сте на бутона и сте рейнали с флъш дроу. На търна вашият опонент може да чекне. Ако сте направили флъша си, можете да бетнете. Ако не сте, можете и вие да чекенте, и така да видите ривър картата „безплатно”.

Free Roll (Фрийрол) – Когато даден играч има възможност да спечели целия пот, но за момента го дели с друг играч. Нека приемем, че вие имате A спатия - Q спатия, а вашият опонент има A каро -Q купа. Флопът е Q пика - 5 спатия - T спатия. За момента делите пота с опонента си, но сте като на фрийрол, понеже вие можете да спечелите целия пот, а опонентът ви не може. Ако не дойде спатия, ще разделите пота с него; ако дойде - ще спечелите целия пот.

Gutshot Straight (Гътшот, вътрешен стрейт) – Това е стрейт, завършен „отвътре”. Ако имате 9 пика - 8 пика, а флопът е 7 спатия - 5 купа - 2 каро и търнът дойде 6 спатия вие правите гътшот стрейт.

Heads Up / Хедс ъп – Пот, за който се състезават само двама играча. Например: „Играта стана хедс ъп на търна”.

Hit / Хит, удар –Като израз „ударих на флопа/флопът ме удари” означава, че на флопа има карти, които помагат на нашата ръка. Ако имате AK и флопът се обърне K-7-2, то той ви е ударил.

Hole Cards / Скрити карти – Картите на играча, раздавани с лицето надолу – най-често използван термин, когато се раздават първите две карти на играча в Холдем и първите четири в Омаха.

House / Казино, организатор – Мястото, където е организирана играта. Например: „Двата долара, които остави на бутона, отиват за казиното”.

Implied Odds / Имплайд одс – Пот одс, които не съществуват в момента, но могат да бъдат включени в изчисленията, защото вие очаквате да спечелите допълнителни бетове, ако направите ръката си. Нека приемем, че имате флъш дроу на търна, и въпреки че потът не ви предлага одс от 4:1 (шанса да направите флъш), вие можете да платите, защото очаквате вашият опонент да бетне, ако направите флъша си на ривъра.

Inside Straight X / Вътрешен стрейт дроу, гътшот – Стрейт, който може да бъде направен само от точно определена карта. Нека приемем, че държите 9-5 на борд 2-7-6. Така всяка осмица ще ви направи стрейт. Това е също така познато и като гътшот стрейт дроу.

Jackpot / Джакпот – Специален бонус, който се изплаща на загубилия с много добра ръка. Обикновено в холдем „губещият” трябва да държи фул хаус с аса или по-добра ръка. В някои големи Калифорнийски зали, този джакпот достига до $50,000. Разбира се, парите за джакпота се събират като се отделят пари от игрите, като част от рейка.

Kicker / Кикър – Карта, която не е направила чифт и служи за определяне на победителя при две приблизително еднакво силни ръце. Нека приемем, че имате AK, а опонентът ви има AQ. Ако на флопа дойде асо и двамата имате чифт аса, но вие сте с поп кикър. Концепцията с кикър картите е жизнено важна в холдема.

Live Blind / Жив блайнд – Задължителен залог, поставян от един или повече играчи, преди да бъдат раздадени картите. „Жив” означава, че тези играчи ще имат опция да рейзнат, когато действието се върне до тях.

Maniac / Маниак – Играч, който играе хипер-агресивно, постоянно рейзва, бетва и блъфира. Истинският маниак не е добър играч, а просто обича много да рискува. Но от друга страна играч, който винаги се държи като маниак и обърква опонентите си, е опасен.

Muck /Мък, скриване на картите – Купът от фолднати и изгорени карти пред дилъра. Например: „Неговата ръка докосна мък картите, затова дилърът обяви негората ръка за фолдната, независимо че човекът искаше картите си обратно”. Също така терминът се използва и като глагол. „Той нямаше нито един аут и затова мъкна своята ръка”.

A-M | N-Z
източник: "Winning Low Limit Hold'em" на Лий Джоунс (Lee Jones)

Европа

Америка

Азия

Африка

Други

Европейски първенства

Световни първенства