Речник на покер термините N - Z

Втора част от най-важните покер понятия.

poker

A-M | N-Z

No-Limit / Без лимит – Вариант на покера, в който играчът може да бетне всяка една сума (до наличните пред него чипове) при всяко едно негово действие. Много по-различна игра е от лимит покера. Най-доброто четиво по темата е „Супер Система” на Дойл Бронсън (Doyle Brunson).

Nuts / Нътс – Най-добрата възможна ръка за даден борд. Ако на борда има K пика - J каро - T пика - 4 пика - 2 купа, то A пика - X пика е нътс. Често ще чуете да бъде използван терминът за най-добрата ръка от дадена категория, дори тя да не е най-добрата ръка като цяло. Например: Някой с A пика - Q спатия може да каже, че има нът стрейт.

Offsuit / Различни бои – Начална ръка в холдем, на която двете карти са от различни бои.

winbet

One-Gap / Уан-гап – Начална ръка в холдем, в която двете карти са през един ранг по сила. Примери: J9 от една боя, 64.

Open-Ended Straight X / Отворен стрейт дроу – Чакане на една от двете карти, които ще ни направят стрейт. Нека приемем, че играч държи 9-8 на борд 2-7-6. Той може да направи стрейт и с десятка (6-7-8-9-T), и с петица (5-6-7-8-9). Друго название е up-and-down straight.

Out / Аут – Карта, която ще направи ръката ни печеливша. Обикновено се използва в множествено число. Пример: „Всяка пика ще му направи флъш, така че той има 9 аута.”

Outrun / Аутрънва побеждава – Да победи. „Сюзи аутрънна моя сет, когато удари флъш на ривъра”.

Overcall / Оувъркол – Да платите бет, който един или повече играчи вече са платили.

Overcard / Оувъркарта, по-висока карта – По-висока карта от тези на борда. Ако приемем, че вие имате AQ и флопът дойде J-7-3, то вие нямате чифт, но имате две оувъркарти.

Overpair / Оувърпейр, по-висок чифт – По-висок чифт в скритите карти от която и да е карта на флопа. Ако имате QQ и флопът дойде J-8-3, вие имате оувърпеър.

Pay Off / Изплащам се - Да платите бет, когато залагащият представя ръка, която не можете да победите, но потът е толкова голям, че си заслужава да колнете. Пример: „Той изигра ръката точно както би я изиграл, ако имаше флъш, но аз имах топ сет и затова му се изплатих.”

Play the Board / Да играете борда – Да покажете ръка в холдем, в която вашите карти не правят по-добра ръка от тази, която е на борда. Ако приемем, че вие имате 22, а на борда 4-4-9-9-А (без възможни флъшове), тогава вие трябва „да играете борда”: най-добрата ръка, която можете да направите, не използва вашите скрити карти. Обърнете внимание, че ако играете борда, в най-добрия случай можете само да разделите пота с другите останали в ръката играчи.

Pocket / Покет – Вашите скрити карти, които само вие можете да виждате. Примери: „Той имаше покет шестици”, или „Аз имам Асо-Поп в покет картите си”.

Pocket Pair / Покет чифт – Стартова ръка в холдем с две карти от един и същи ранг, които правят чифт. Пример: „Седем пъти имах големи покет чифтове за един час. Какво повече мога да искам?”

Post / Постване, поставяне на блайнд – Да поставите задължителен залог, обикновено изискване, когато сядате в някоя игра. Също така може да бъдете задължени да поставите блайнд, ако смените мястото си на масата или не сте на масата, когато е ваш ред да слагате блайндовете. Пример: играч става от мястото си на масата, за да заеме друго място на същата маса, отдалечено от блайндовете. От него ще се изиска да сложи допълнителен блайнд, за да получи ръка. Вижте също „допълнителен блайнд”.

Pot / Пот – Парите поставени в средата на масата, за които се борят играчите.

Pot-Limit / Пот лимит – Вариант на покера, в който играчът може да бетне по всяко време толкова, колкото е сумата в пота. Също като играта без лимит, това е доста по-различна игра от лимит покера.

Pot Odds / Пот одс – Съотношението на сумата от парите в пота към сумата, която трябва да платите, за да продължите да играете. Нека приемем, че в пота има $60. Някой бетва $6 и сега в пота има $66. На вас ще ви коства $6, така че вие имате пот одс 11:1. Ако шансът да имате най-добрата ръка е по-голям от 1 към 12, вие трябва да платите. Друг пример е ако сте на флъш дроу и остава само една неотворена карта. В този случай, шансът да направите флъша е 4:1. Ако трябва да платите $8, тогава в пота трябва да има поне $32 (включително последните бетове), за да е правилен колът ви.

Price / Цена – Пот одс, които ви се дава за дроу или кол. Пример: „Потът ми даваше достатъчно добра цена, затова аз останах в играта с моя гътшот стрейт дроу”.

Protect / Защита - 1.) Да защитите картите си с ръка или чип върху тях. Това гарантира, че няма да има фал или погрешно „служебно” фолдване на вашите карти от страна на дилъра.
2.) Да инвестирате повече пари в пота, за да защитите дадени вече от вас пари, за да не бъдат те „загубени”. Пример: „Той винаги ще защитава блайндовете си, независимо колко лоши са картите му”.

Quads / Каре – Четири еднакви карти.

Ragged / Безопасен – Флоп (или борд), който не изглежда да е помогнал на някого. Флоп, който дойде J каро - 6 купа - 2 спатия, изглежда безопасен.

Rainbow / Дъга – Флоп, който дойде с три различни бои и по този начин не може да се направи флъш на търна. Също така може да означава, че от всичките пет карти на борда, няма повече от две карти от една боя и никой не може да направи флъш.

Raise / Рейз – Да повишите сумата на текущия залог.

Rake / Рейк – Сума, която дилърът заделя от всеки пот за организатора на играта. Това е приходът на покер залите.

Rank / Ранг – Стойността на дадена карта (а не боя). Пример: „вале”, „седмица”.

Represent / Представя – Да играете така, все едно държите точно определена ръка. Нека приемем, че вие сте рейзнали преди флопа и след това отново на флопа, когато той е дошъл с най-висока карта асо. Така вие представяте асо с добър кикър.

Ring Game / Кеш игра – Обикновена покер игра (за разлика от турнир). Също така се употребява и изразът „жива” игра, защото се играе за истински пари, а не с турнирни чипове.

River / Ривър – Петата и последна обща карта, която се поставя с лицето нагоре. Друг изпозлван израз е „пета улица”. Метафорите, свързани с ривъра, са сред най-използваните покер клишета, като например: „Той се удави в ръвъра” (River на английски означава река).

Rock / Скала – Играч, който играе много малко ръце и не е много креативен. Той рейзва само с най-добрите ръце. Истинският играч скала често е лесно предвидим: ако ви рейзва през цялата ръка, можете да хвърлите всичко, освен нътс.

Runner / Рънър – Най-често се използва като „рънър-рънър” и описва ръка, която може да бъде направена само ако дойдат подходящите карти и на търна, и на ривъра. Пример „Той направи рънър-рънър флъш и ми би трипса”. Вижте също „бекдор”.

Scare Card / Опасна карта – Карта, която може да превърне най-добрата ръка в отпадък. Ако имате T спатия - 8 спатия на флоп Q каро - J каро - 9 пика, вие почти сигурно имате най-добрата ръка. Обаче, ако на търна дойде T каро, това си е плашеща карта, защото сега почти със сигурност сте бит.

Second Pair / Втори чифт – Чифт с втората по сила карта на флопа. Ако имате A пика - T пика и флопът дойде K каро - T купа - 6 спатия, вие имате втория чифт на този флоп. Вижте "топ чифт".

Sell / Продава – В смисъл „продавате ръка”. В спред-лимит игра, това означава да бетнете по-малко от максималното, когато имате много добра ръка, надявайки се да платят играчи, които не биха платили максималния залог.

Semi-Bluff /Семи блъф, полу-блъф – Много силна концепция, първоначално дискутирана от Дейвид Склански (David Sklansky). Това е бет или рейз, който се надявате да не бъде платен, но дори да бъде, вие имате няколко аута да подобрите ръката си. Семи-блъфът може да е правилен, когато бетването за допълнителна стойност не е. Пример: Вие имате K пика - Q пика и флопа в T купа - 5 пика - J спатия. Ако бетнете сега, това е семи-блъф. Най-вероятно нямате най-добрата ръка и затова желаете опонентите ви да фолднат на момента, но дори и да ви платят, можете да подобрите ръката си, и тя да стане най-добрата.

Set / Сет – Три еднакви карти, когато имате две от тях във вашата ръка, а третата е на борда.

Short Stack / Малък стак – Количество чипове, което е малко, спрямо чиповете на другите играчи на масата. Ако имате $10 пред вас, а всички останали на масата имат по над $100, тогава вие играете като шорт стак.

Showdown / Шоудаун – Моментът, в който всички останали в ръката играчи показват своите карти и се определя кой има най-добрата ръка – т.е. след като четвъртият рунд на залагания е приключил. Разбира се, ако последните залози не са платени, не се стига до шоудаун.

Side Pot / Сайд пот, страничен пот – Страничен пот е този, към който даден играч няма интерес, защото няма достатъчно чипове. Пример: Ал бетва $6, Бен колва $6, плаща и Карл, но той има останали само $2. Създава се страничен пот от $8, който може да бъде спечелен от Ал или Бен, но не и от Карл. От друга страна, Карл може да спечели парите, които са в оригиналния (главния) пот.

Slow Play / Слоу плей – Да играете силна ръка слабо, за да останат в пота колкото се може повече играчи.

Small Blind / Малък блайнд – По-малкия от двата блайнда, обикновено използвани в холдем игри. Малкият блайнд обикновено е една трета или две трети от залога от първи рунд. Вижте също "блайнд".

Smooth Call / Само кол – Да платите. Само плащане обикновено се използва когато слоуплейвате силна ръка. Пример: „Аз флопнах нът флъш, но само колнах бета, когато играчът заложи – не исках да изплаша или изгоня някого от пота”.

Split Pot / Сплит пот – Когато потът се разделя между двама или повече играчи, защото те имат еднакви по сила ръце.

Split Two Pair / Два отделни чифта – Два разделени чифта се получават, когато всяка от вашите карти се появи на флопа. Пример: когато вие имате T9, а флопът е T-9-5, се казва, че имате два отделни чифта. Това е сравнимо с два чифта, когато единият е на борда. Пример: вие имате T9, а флопът 9-5-5.

Spread-limit / Спред лимит – Структура на залагане, при която играчът може да бетне дадена сума в определени граници. В стандартна спред-лимит $2-$6 структура, играчът може да заложи между $2 и $6 през всеки рунд на залагане.

Straddle / Страдъл – Допълнителен блайнд бет по желание, направен от играчът в ляво от големия блайнд. Това всъщност е рейз и принуждава останалите играчи да платят два бета, ако искат да играят. Освен това, страдъл играчът действа последен преди флопа и може да направи ри-рейз.

String Bet / Стринг бет – Бет (или по-скоро рейз), за който играчът не слага всички необходими чипове в пота с едно движение. Ако не е казал, че това е рейз, играчът може да бъде накаран да изтегли излишните чипове и само да колне. Това предпазва от неетична игра (например, кагато някой слага чипове само за кол, а после се опитва да рейзне).

Structured / Структуриран – Обикновено описва структурата на залагане в някоя игра. Обичайната дефиниция за структуриран холдем е: игра, в която на флопа може да се заложи фиксирана сума, а на търна и ривъра - два пъти тази сума. Пример: в $2-$4 структурирана холдем игра: на флопа бетовете и рейзовете са по $2, а на търна и ривъра - по $4.

Suited / От една боя – Начална ръка в холдем, на която и двете карти са от една боя. Пример: „Трябваше да играя J-3 – те бяха от една боя”.

Table Stakes / До парите на масата – Правило в покер играта, което означава, че даден играч не може да добавя пари на масата по време на ръка. Той може да инвестира в даден пот само сумата, която е пред него. Ако неговите чипове свършат по време на ръка, се създава страничен пот, за който той не се бори. Всички покер игри в казината се играят без възможност за добавяне на пари по време на ръка. Понякога в правилата е добавено също така, че играч не може да маха чипове от масата по време на игра. Въпреки че последното правило не се нарича „до парите на масата”, то е общоприето в почти всички обществени покер игри.

Tell / Тел – Действие или загатване от страна на играч за силата на ръката, която държи, за неговото следващо действие и др., без той да подозира за това. Изразът произлиза от „телеграф”, защото играчът очевидно „казва” (tells) какво смята да направи, преди да го е направил.

Tilt / Тилт – Състояние, в което даден играч играе диво или безразсъдно. Играч, за който казваме, че е в „тилт”, не играе своята най-добра игра, играе прекалено много ръце, опитва се да блъфира прекалено често, рейзва с лоши ръце и т.н.

Time / Време – Заявка от играч за допълнително време, докато реши точно какво иска да предприеме. Просто „Време, моля!” Ако играч не изиска време и след него следва да играят доста хора, дилърът може да приеме, че играчът е фолднал. (2) Сума, която се събира при завъртане на бутона или на всеки половин час от казиното. Това е друг начин казиното да генерира приходи (вижте „рейк”).

Toke / Тоук – Малка сума пари (обикновено $.50 или $1.00), давани на дилъра от победителя в ръката. Много честно това представлява основна част от приходите на дилърите.

Top Pair / Топ чифт – Чифт, направен с най-високата карта от флопа. Ако имате A пика - Q пика, и флопът дойде Q каро - T купа - 6 спатия, вие имате топ чифт. Вижте "Втори чифт".

Top Set / Топ сет – Най-високия възможен сет. Пример: вие имате T спатия - T пика, а на флопа има T каро - 8 спатия - 9 купа, Така вие сте флопнали топ сет.

Top Two / Най-добрите два чифта – Два чифта, направени с двете скрити ваши карти и двете най-високи карти на борда.

Top and Bottom / Най-висок и най-нисък чифт – Два чифта, направени с двете ви скрити карти и най-високата и най-ниската карта на борда.

Trips / Трипс – Три карти от еднакъв ранг.

Turn / Търн – Четвъртата обща карта. Слага се с лицето нагоре. Друг използван израз е „четвърта улица”.

Under the Gun / На прицел – Позицията на играчът, който действа първи в даден рунд на залагания. Ако стоите едно място вляво от големия блайнд, то вие сте на прицел преди флопа.

Underdog / Ъндърдог – Човек или ръка, която не е математически фаворит да спечели пота. Ако приемем, че на флопа имате флъш дроу, то вие сте 2:1 ъндърдог да направите флъша си до ривъра (това означава, че ще направите флъша си веднъж от три пъти). Вижте и „дог”.

Value / Стойност – Като „бет за допълнителна стойност”. Това означава, че всъщност вие желаете опонентът ви да колне (обратното на блъф). В повечето случай - защото имате най-добрата ръка. Но може и да е дроу, в който има достатъчно платили играчи, за да е с положително очакване.

Variance / Колебания – Служи за измерване на колебанията във вашия банкрол. Това не е непременно мярка колко добре играете. Въпреки това, колкото по-големи колебания имате, толкова по-големи отклонения ще наблюдавате в банкрола си.

A-M | N-Zизточник: "Winning Low Limit Hold'em" на Лий Джоунс (Lee Jones)

Европа

Америка

Азия

Африка

Други

Европейски първенства

Световни първенства