Стратегия за залози Value betting

На теория всичко е много просто, Вие сравнявате своята оценка за изхода на дадена среща с тази на даден букмейкър, и ако се окаже, че по вашата оценка букмейкърът е завишил коефициента, значи сте намерили Value обект /сами може да намерите много срещи, при които пада коефициент, примерно 5.50/.

Математическата проверка за условието дали дадена среща отговаря на ктитерия за Value Betting или не, изглежда така:

K x P > 1
където K - е коефициента зададен от букмейкър
P - е вашата оценка за вероятността от изхода на срещата, който е в границите от 0 до 1.

Нека разгледаме един пример. Във футболна среща Арсенал - Астън Вила, коефициентът за победа на Астън Вила е 4.50. По Ваше мнение, при всички други равни условия от 4 мача в Лондон против Арсенал, Астън Вила има поне една победа, тoест вие оценявате вероятността Астън Вила да победи на 0.25. Проверяваме 4.50 х 0.25 = 1.125 > 1! Значи залога за победа на Астън Вила в този случай ще е Value Betting.

winbet

Концепцията Value Betting се отличава от всички други видове залози.
Първо, при тази игрова страрегия не е необходимо да анализирате статистически данни за съперниците, като класиране на отборите, последни новини, отсъстващи футболисти и така нататък. Това е чисто "математическа" игра (за да оценявате правилно, все пак е необходима информация), която на теория ви гарантира печалба в дългосрочен план. За това е необходимо все пак да прогнозирате правилно изхода от дадено събитие.

На второ място при Value Betting, не би трябвало да се тревожите, колко невероятен може да изглежда даден залог. Един пример: залог за това, че извадената карта от тесте с 52 карти ще е асо пика. Обичайно тези които залагат, едва ли ще заложат на това, все пак има много малък шанс. Обаче, ако залагате с Value Betting, Вие трябва да проверите коефициентите. И ако се окаже, че коефициентът е 60.00, то той може да бъде обект на Вашият интерес. Все пак вероятността, че от 52 карти може да се извади асо пика е 1/52 = 0.0192. Нека проверим: 60 х 0.0192 = 1.152 > 1. И ако заложим 1000 пъти на това събитие с коефициент, който удовлетворява критерият за Value Betting, тогава ще имаме печалба.

Коефициентът, съответстващ за подходящо събитие при тази стратегия, не е необходимо да е нереален. Главното е да съответства на критерият за Value Betting. Възможно е коефициент 1.50 да удовлетворява този критерии. Само че колкото по-нисък е коефициентът, толкова по-голямо влияние оказва за погрешна оценка на вероятността. При коефициент 5.00 относителната грешка при определянето на оценката е равна на 10%, което дава абсолютна грешка, не по-малко от 0.0200 (тъй-като, съгласно критерия, вероятност за Value Betting при този коефициент не може да бъде по-малко 0.20), а при коефициент 1.50 относителната грешка вече дава абсолютнa не по-малко от 0.0667, тоест 3.3333 пъти повече (също дава и отношението на коефициентите). С увереност може да се каже, че коефициенти по-ниски от 2.00 практически никога не са подходящи за Value Betting. Букмейкърите едва ли ще завишат ниските коефициенти (такива коефициенти се поставят за победа на фаворита, а те по правило са занижени). Всъщност, игра против фаворита е най-честия случай, в който можем да намерим удовлетворяващо условие за Value Betting.

Втората задача, след определянето на обект за Value Betting, е да определим размера на залога. Тук най-добре би било да определим една сума, която да не променяме / примерно 10 лв. за всяко подходящо за този критерии събитие /, но ако сте уверени в умението си да прогнозирате изхода с голяма точност, може да използвате критерия на Кели за да заложите процент не от текущият размер, а от началният размер на банката. В този случай е по-добре да подцените вероятността за изхода на събитието, отколкото да я надцените.

Помнете, че Value Betting е стратегия разчетена в дългосрочен план, тоест в повечето случай няма да получите печалба веднага. А ако оценявате неправилно вероятността от изходите на събитията /срещите/ е възможно да загубите средствата си. Затова, ако сте решили да я прилагате, по-добре известно време потренирайте на лист хартия, без да залагате реални пари.

Европа

Америка

Азия

Африка

Други

Европейски първенства

Световни първенства